Cena individuální konzultace činí 800 Kč.

Platba je možná v hotovosti anebo po osobní domluvě bezhotovostně na účet (2701700252/2010).

Pokud jste v tísnivé finanční situaci, jsem otevřená diskuzi ohledně ceny za sezení.

Platby přes pojišťovnu nejsou možné, jelikož nejsem zdravotnickým pracovníkem a neposkytuji tak zdravotní služby.

Konzultace trvá 50 minut.

Konzultaci je možné bezplatně zrušit 24 hodin předem. Pokud sezení zrušíte méně než 24 hodin předem, je nutné smluvenou částku uhradit.

Na prvním sezení společně zmapujeme, s čím přicházíte, co od naší spolupráce očekáváte a domluvíme se, jak postupovat dál. Společně prozkoumáme, jaké možnosti ve své situaci máte, jakými cestami se můžete dál vydat anebo jak Vaše problémy učinit snesitelnějšími. Jedním z možných cílů spolupráce je pracovat na tom, jak si lépe uvědomovat své myšlenky a přesvědčení, a postupně i lépe chápat a zvládat své emoce.

Frekvence setkání se odvíjí od naší společné domluvy. Většina klientů dochází na konzultace jednou týdně.

Počet sezení a délka spolupráce se taktéž odvíjí od vzájemné domluvy. Někteří klienti přijdou pouze párkrát, někdo dochází i několik let. Spolupráce je ukončena po vzájemné dohodě.

Všechny informace, které mi řeknete, považuji za důvěrné a jsem vázána mlčenlivostí (kromě situací, kdy mám dle zákona nahlašovací povinnost). Pokud se nedomluvíme jinak, nebudu nikomu sdělovat žádné informace týkající se Vaší osoby.

Pokud bych chtěla publikovat jakékoli informace týkající se naší spolupráce, učiním tak vždy pouze s Vaším souhlasem. To platí po neomezeně dlouhou dobu od ukončení spolupráce.

Svoji práci pravidelně superviduji, tzn. konzultuji s profesně zkušenějšími supervizory, se kterými diskutuji průběh sezení. V těchto případech zůstáváte anonymní. Ve svojí praxi dodržuji Etický kodex Evropské psychoterapeutické asociace (EAP). Jsem také Kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii.