Jsem psycholožka a Gestalt terapeutka ve výcviku, matka a manželka. Při práci je pro mě důležité vytvořit prostor, ve kterém můžete otevřeně mluvit o všem, co potřebujete, a ve kterém se budete cítit v bezpečí. Nabízím Vám podporu a přijetí bez hodnocení.

Většinu svého nepracovního času trávím s rodinou a se svými blízkými. Odpočívám u seriálů a filmů a ráda si přečtu zajímavou knihu. Mám slabost pro komiksy, psy samojedy, dobré jídlo a dezerty. V životě je pro mě důležitý humor a smích, ale čím dál více oceňuji i tiché chvíle o samotě.

Vzdělání

Vystudovala jsem jednooborovou magisterskou psychologii na Fakultě sociálních studií v Brně.

Jsem frekventantkou systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (IVGT), který je akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii, Evropskou asociací pro psychoterapii a Evropskou asociací pro Gestalt terapii.

Dále jsem absolvovala množství odborných kurzů a akcí, z nichž za nejvýznamnější považuji certifikační vzdělávací program Možnosti dialogu (Narativ), akreditovaný kurz Základy krizové intervence (Remedium Praha) a kurz Praktické základy internetového poradenství (Internetová poradna Katedry psychologie FSS).

Pracovní zkušenosti

Největší část své praxe jsem strávila ve Společnosti Podané ruce, konkrétně v Terapeutickém centru, kde jsem jako psycholožka pracovala s lidmi se závislostí či s návykovým chováním (gambling) a s jejich blízkými. S klienty jsem pracovala jak individuálně poradensky a terapeuticky, tak i skupinově, když jsem s kolegou vedla terapeutickou skupinu pro hazardní hráče. V rámci této společnosti jsem působila taktéž jako lektorka Programu pro pracovníky herního průmyslu v oblasti prevence patologického hráčství jejich zákazníků.

Na tuto práci jsem navázala i v organizaci Renadi, kde jsem poskytovala individuální psychoterapii lidem se závislostí na alkoholu, lécích a gamblingu.

Několik let jsem působila v Internetové poradně, nejdříve na pozici studentského poradce odpovídajícího na dotazy klientů a následně i jako mentorka, která ručila za kvalitu odpovědí studentských poradců. Mám zkušenost i s prací s rodinami s ohroženými dětmi (Bonanza Vendolí), kdy jsem jako pracovnice v sociálních službách navštěvovala rodiny a pomáhala jim ke zlepšení jejich dlouhodobě náročné situace. Účastnila jsem se skupinového výcviku sociálních dovedností dětí z těchto rodin a dále služby Mentorské asistence, kde jsem vedla podpůrnou skupinu pro mentory programu.